Stortingsvalget

publisert i: Medlemsinfo, Nyheter | 0

02.09.2017 Til seniorer i  Asker,   Bruk argumentene når dere spør partiene om hva de vil gjøre for seniorene. Ellers har vi som kjent ikke n oe fungerende styre i øyeblikket, men vi har en arbeidsgruppe som består av: Axel … Les mer

Hørselstest i Asker

publisert i: Medlemsinfo, Nyheter | 0

04.07.17 Seniorsaken-Senior Norge I Asker Axel Wannag Petra Fougners vei 7 1388 Borgen 900 31 209 Kjære medlemmer I Seniorsaken. Selv om vi ikke klarte å få til et fullverdig styre på det ekstraordinære årsmøtet, så er ikke Seniorsaken I … Les mer

Høringssvar til: ”Kommunal lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Asker kommune”

publisert i: Medlemsinfo, Nyheter | 0

Seniorsaken Asker har sendt inn følgende høringssvar 2.5.2017.  Hovedkonklusjoner Forskriftsforslaget er et godt utgangspunkt for videre arbeid. Forskrift vil imidlertid bare gjøre det lettere for kommunen å velge ”den mest trengende” til den ledige omsorgsplassen som kommunen måtte ha. Forskriften … Les mer

Er du vaksinert?

publisert i: Medlemsinfo, Nyheter | 0

Seniorsaken og smittevernlegen i Asker minner  om at  personer over 65 år  bør ta influensavaksine hver høst  og lungebetennelse (pneumokokk) vaksine hvert 10.år.  Pneumokokk infeksjon er farligere hos eldre enn hos yngre og kan gi dødelig sykdom. Kontakt smittevernkontoret i … Les mer