Skal du vaksineres?

publisert i: Nyheter | 0

Seniorsaken og smittevernlegen i Asker minner alle om at de bør ta influensavaksine og lungebetennelse (pneumokokk) vaksine nå i høst. Spesielt pneumokokk infeksjon er mye farligere hos eldre enn hos yngre og kan gi dødelig sykdom. Kontakt smittevernkontoret i Asker, Kirkeveien … Les mer

Stortingsvalget

publisert i: Medlemsinfo, Nyheter | 0

02.09.2017 Til seniorer i  Asker,   Bruk argumentene når dere spør partiene om hva de vil gjøre for seniorene. Ellers har vi som kjent ikke n oe fungerende styre i øyeblikket, men vi har en arbeidsgruppe som består av: Axel … Les mer

Hørselstest i Asker

publisert i: Medlemsinfo, Nyheter | 0

04.07.17 Seniorsaken-Senior Norge I Asker Axel Wannag Petra Fougners vei 7 1388 Borgen 900 31 209 Kjære medlemmer I Seniorsaken. Selv om vi ikke klarte å få til et fullverdig styre på det ekstraordinære årsmøtet, så er ikke Seniorsaken I … Les mer

Høringssvar til: ”Kommunal lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Asker kommune”

publisert i: Medlemsinfo, Nyheter | 0

Seniorsaken Asker har sendt inn følgende høringssvar 2.5.2017.  Hovedkonklusjoner Forskriftsforslaget er et godt utgangspunkt for videre arbeid. Forskrift vil imidlertid bare gjøre det lettere for kommunen å velge ”den mest trengende” til den ledige omsorgsplassen som kommunen måtte ha. Forskriften … Les mer