Seniorsaken

Seniorsaken ble stiftet den 21. mai 2002 med det formål å bekjempe eldrediskriminering og negative holdninger til alderdom, øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv, sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg og etablere Seniorsaken som et respektert og naturlig talerør for seniorenes sak.

Seniorsaken er en landsomfattende, medlemsstyrt organisasjon som skal fremme seniorenes sak i Norge. Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Seniorsaken skal være en ressurs for seniorer og samfunnet.

Våre fire merkesaker er:

Vi ønsker et samfunn som tilrettelegger for trygghet og livsglede for alle.

Seniorsakens verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.

Seniorene skal kunne bidra positivt til samfunnsutviklingen og sikre sine interesser gjennom å stå sammen.

Seniorsakens motto er at vi skal ha de samme plikter og rettigheter hele livet.

Seniorsaken i Asker

Handlingsplan for 2016

Seniorsaken Asker har som prioritet 1 å øke medlemstallet. Dette vil vi arbeide på ved å synliggjøre Seniorsaken i Asker kommune, så alle seniorer vet hva Seniorsaken står for.

Seniorsaken Asker vil på lokalt plan følge opp Seniorsakens fanesaker om seniorøkonomi, alders- og yrkesdiskriminering, seniorboliger og helse og omsorg.

Seniorsaken Asker vil avholde månedlige styremøter.

Seniorsaken Asker vil avholde medlems- og åpne møter, så ofte som dette er praktisk og økonomisk mulig.

Seniorsaken Asker vil følge opp kommunens arbeid i eldresaker, og vil fortsette det gode samarbeid som er etablert med eldrerådet.

Seniorsaken Asker vil intensivere samarbeidet med Asker kommune. Seniorsaken Asker vil konsolidere lagets økonomi, gjennom hard budsjettstyring.

Historien

Seniorsaken Asker ble stiftet 13. november 2014, og har nå i 2016 ca. 250 medlemmer.

Les Signert protokoll fra Stiftelsesmøtet.